Europa ma duże zapotrzebowanie na metale nieżelazne, ale ma ograniczone zasoby naturalne. Recykling metali otwiera rezerwy metali związane z produktami i dlatego w znacznym stopniu przyczynia się do zaopatrzenia w miedź i inne metale. Recykling miedzi, srebra, złota i innych metali nieżelaznych nie wpływa negatywnie na jakość metali i może być powtarzany tak często, jak to pożądane.

Recykling metalu spełnia zatem kryteria zrównoważonego rozwoju i jest podstawą nowoczesnego zarządzania recyklingiem. Oszczędza zasoby naturalne, zmniejsza zapotrzebowanie na energię i zapobiega utracie cennych materiałów.

Violet Line ma najnowocześniejsze technologie, aby przywrócić bardzo złożone materiały do cyklu gospodarczego. W ten sposób wytwarzane są produkty wysokiej jakości z surowców wtórnych o różnych jakościach i składach.

Violet Line jest pionierem pod względem technologii i innowacji w zakresie przetwarzania popiołów ze spalania domowych odpadów. Firma łączy swoje know-how w tym obszarze działalności z koncepcją składającą się z pięciu komponentów technologicznych - od przetwarzania popiołów po odzysk i koncentrację metali żelaznych i nieżelaznych, a także produkcję wysokiej jakości mineralnych materiałów budowlanych. Nasza nieżelazna technologia o nazwie Violet Line® jest wyjątkowa na rynku. Dotyczy to w szczególności zoptymalizowanego odzysku cennych metali nieżelaznych. Tutaj łączymy nasze doświadczenia z ostatnich dziesięcioleci, które owocują nowymi modelami biznesowymi i tworzymy odpowiednią wartość dodaną dla naszych międzynarodowych klientów.