"Dokładamy wszelkich starań, aby zasoby kartonu były w użyciu tak długo, jak to możliwe, przez co optymalizujemy ich wartość podczas użytkowania oraz odzyskujemy ie po zakończeniu ich życia."
Szeroki zakres działań związanych z recyklingiem, usługami i surowcami

Zakres działań

Opakowania papierowe idealnie pasują do gospodarki o obiegu zamkniętym. W 100% nadaje się do recyklingu, jest oparty na biologii i biodegradowalny. W rzeczywistości opakowania z tektury falistej są jednym z najlepiej przetworzonych produktów papierniczych na świecie, z dojrzałym rynkiem surowców wtórnych. Papier i tektura z recyklingu stanowią 88% surowca na nowe kartony z tektury falistej, a wydajne procesy recyklingu pozwalają na ponowne wykorzystanie włókien do nowego opakowania.

Recykling makulatury ma wiele zalet, zmniejsza zużycie energii i wody przy jednoczesnym ograniczeniu produkcji gazów cieplarnianych i niektórych substancji zanieczyszczających powietrze, takich jak całkowita redukcja siarki (TRS), lotne organiczne substancje chemiczne (LZO) i niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza (HAP). Recykling kartonu zmniejsza również zapotrzebowanie na drewno z pierwszego tłoczenia. Do wyprodukowania jednej tony pierwotnego kartonu potrzeba około trzech ton drzew. Recykling pomaga również obniżyć opłaty za wyrzucanie odpadów. Recykling jednej tony tektury pozwala zaoszczędzić ponad dziewięć metrów sześciennych powierzchni składowiska.