O co w tym chodzi?

Opracowany w Niemczech proces MHP po raz pierwszy umożliwia bezemisyjny i bezodpadowy recykling materiałów
wykonanych z:

Odpady jako materiał budowlany:

Niemieccy naukowcy oraz instytuty badawcze o ustalonej renomie poświadczają przydatność nowych materiałów uzyskanych w procesie MHP jako materiałów budowlanych z recyklingu o nieznanych wcześniej pozytywnych właściwościach dla budownictwa. Dzięki tym właściwościom, można je stosować z powodzeniem w inżynierii lądowej i wodnej, przy kształtowaniu krajobrazu i terenów zielonych, jako ekrany akustyczne, mogą się sprawdzić na wielu innych płaszczyznach. Dzięki temu piasek i cement jako tradycyjny materiał budowlany nie są niezbędnymi komponentami przy recyklingu materiałów budowlanych.

Proces MHP opiera się na bardzo prostej zasadzie fizycznej: interakcji światła i materii. Światło – zmienia strukturę molekularna materii. Brzmi to prosto - proces ten jest jednak bardzo złożony: zmiana struktury molekularnej zostaje utrwalona i zablokowana poprzez zmieszanie materiału z mineralizatorem po “lekkim bombardowaniu światłem", którego wolne elektrony są wystarczająco szybkie, by zająć miejsce wyrzuconych w tym procesie elektronów z orbity wokół jądra atomowego do wyższej płaszczyzny orbitalnej. W ten sposób powstaje sylifikacja materiału, którą natura zna od milionów lat.

Istotnymi aspektami procesu MHP są niskie nakłady techniczne i energetyczne. Prostota i bezpieczeństwo procesu przy wysokiej wytrzymałości w momencie nadania mu tzw. “emisji ZERO" - oznacza bezemisyjne przetwarzanie w trakcie lub po obróbce przez sam proces. Koszt wykonania instalacji stanowi ok. 18% znanych rozwiązań (spalarnie odpadów). Bieżący przerobu wynosi około 35 EUR za tonę (w przypadku spalarni odpadów koszty kształtują się od 60 do 120 EUR za tonę w zależności od lokalizacji). Okres konwalidacji wynosi od 1 do 1,5 roku (dla spalarni odpadów od ok. 10 lat).

Podczas gdy termiczne przekształcanie odpadów (spalanie odpadów) może być stosowane z powodów technicznych i
ekonomicznych tylko w większych ilościach (około 150 000ton rocznie), proces MHP może być stosowany od 10 000ton rocznie w sprzyjających ekonomicznie warunkach.

Właściwości materiałów budowlanych?

Elementy budowlane wytwarzane z materiałów pochodzących z recyklingu mają następujące właściwości:

Poza tym nadają się do: